α-乳清蛋白(aLA)重组蛋白

编号: RPB018Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

凝血因子Ⅷ(F8)重组蛋白

编号: RPB878Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

血小板因子4(PF4)重组蛋白

编号: RPA172Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

生长激素(GH)重组蛋白

编号: RPA044Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

髓过氧化物酶(MPO)重组蛋白

编号: RPA601Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

抑肽酶(AP)重组蛋白

编号: RPA968Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

回肠脂肪酸结合蛋白(FABP6)重组蛋白

编号: RPA344Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

脂多糖结合蛋白(LBP)重组蛋白

编号: RPB406Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

干扰素τ(IFNt)重组蛋白

编号: RPB862Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

核因子κB(NFkB)重组蛋白

编号: RPB824Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

1/10 > 12345 >> Last