α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEB017Hu

物种: Homo sapiens (Human)

角蛋白33A(KRT33A)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEP899Hu

物种: Homo sapiens (Human)

瘦素(LEP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA084Bo

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle)

胱天蛋白酶12(CASP12)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA682Mu

物种: Mus musculus (Mouse)

2/10 < > 12345 >> Last