β2-微球蛋白(b2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA260Hu

物种: Homo sapiens (Human)

β2-微球蛋白(b2M)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA260Hu

物种: Homo sapiens (Human)

β2-微球蛋白(b2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA260Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

β2-微球蛋白(b2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA260Mu

物种: Mus musculus (Mouse)

β2-微球蛋白(b2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA260Si

物种: Rhesus monkey (Simian)

1/1