β-血小板球蛋白(bTG)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA370Hu

物种: Homo sapiens (Human)

β-血小板球蛋白(bTG)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA370Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

β-血小板球蛋白(bTG)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA370Mu

物种: Mus musculus (Mouse)

β-血小板球蛋白(bTG)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)

编号: SCA370Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

β-血小板球蛋白(bTG)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA370Rb

物种: Oryctolagus cuniculus (Rabbit)

1/1