α1-微球蛋白(a1M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: CEA217Mu

物种: Mus musculus (Mouse)

碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEB472Hu

物种: Homo sapiens (Human)

肌钙蛋白T(TNT)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEB820Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

精氨酸酶(ARG)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本)

编号: MEB120Mu

物种: Mus musculus (Mouse)

多巴胺受体D2(DRD2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)

编号: SEA673Ra

物种: Rattus norvegicus (Rat)

1/10 > 12345 >> Last