α1-抗胰蛋白酶(a1AT)多克隆抗体

编号: PAB697Hu01

物种: Homo sapiens (Human,人)

α1-抗胰蛋白酶(a1AT)多克隆抗体

编号: PAB697Mu01

物种: Mus musculus (Mouse,小鼠)

α1-抗胰蛋白酶(a1AT)多克隆抗体

编号: PAB697Ra01

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

葡萄糖激酶(GCK)多克隆抗体

编号: PAA667Hu01

物种: Homo sapiens (Human,人)

葡萄糖激酶(GCK)多克隆抗体

编号: PAA667Mu01

物种: Mus musculus (Mouse,小鼠)

葡萄糖激酶(GCK)多克隆抗体

编号: PAA667Ra01

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

精氨酸酶(ARG)多克隆抗体

编号: PAB120Hu01

物种: Homo sapiens (Human,人)

精氨酸酶(ARG)多克隆抗体

编号: PAB120Mu01

物种: Mus musculus (Mouse,小鼠)

精氨酸酶(ARG)多克隆抗体

编号: PAB120Ra01

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

丝裂原激活蛋白激酶10(MAPK10)多克隆抗体

编号: PAB869Hu01

物种: Homo sapiens (Human,人)

丝裂原激活蛋白激酶10(MAPK10)多克隆抗体

编号: PAB869Mu01

物种: Mus musculus (Mouse,小鼠)

丝裂原激活蛋白激酶10(MAPK10)多克隆抗体

编号: PAB869Ra01

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

抑肽酶(AP)多克隆抗体

编号: PAA968Hu01

物种: Homo sapiens (Human,人)

抑肽酶(AP)多克隆抗体

编号: PAA968Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle,牛)

抑肽酶(AP)多克隆抗体

编号: PAA968Po01

物种: Sus scrofa; Porcine (Pig,猪)

抑肽酶(AP)多克隆抗体

编号: PAA968Ca01

物种: Canis familiaris; Canine (Dog,犬)

碱性磷酸酶(ALP)多克隆抗体

编号: PAB472Hu01

物种: Homo sapiens (Human,人)

碱性磷酸酶(ALP)多克隆抗体

编号: PAB472Mu01

物种: Mus musculus (Mouse,小鼠)

碱性磷酸酶(ALP)多克隆抗体

编号: PAB472Ra01

物种: Rattus norvegicus (Rat,大鼠)

碱性磷酸酶(ALP)多克隆抗体

编号: PAB472Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle,牛)

1/225 > 12345 >> Last