β-乳球蛋白(bLg)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法)

编号: KSB023Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle,牛)

载脂蛋白A4(APOA4)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法)

编号: KSB967Bo01

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle,牛)

白蛋白(ALB)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法)

编号: KSB028Bo11

物种: Bos taurus; Bovine (Cattle,牛)

1/1