α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白

编号: RPB017Mu02

物种: Mus musculus (Mouse)

α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白

编号: RPB017Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

波形蛋白(VIM)重组蛋白

编号: RPB040Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

谷氨酸半胱氨酸连接酶催化亚基(GCLC)重组蛋白

编号: RPD759Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

可罗索(KL)重组蛋白

编号: RPH757Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

骨骼肌慢肌肌钙蛋白I(TNNI1)重组蛋白

编号: RPD229Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

固醇调节元件结合转录因子1(SREBF1)重组蛋白

编号: RPC868Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

补体成分4(C4)重组蛋白

编号: RPA888Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

血管性血友病因子(vWF)重组蛋白

编号: RPA833Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

白介素35(IL35)重组蛋白

编号: RPC008Mu01

物种: Mus musculus (Mouse)

1/10 > 12345 >> Last